CONVOCATOR OFICIAL

În conformitate cu prevederile Statului , se convoacă Adunarea Generală a Clubului Monarhiștilor Clujeni pentru data de 31.05.2017, ora 18 care se va ține in sala Mușlea a Biliotecii Universitare Lucian Blaga, Cluj-Napoca.

Ordinea de zi este următoarea:

1.Darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată de Consiliul director de la precedent adunare pina in prezent
2. Bilanțul contabil incheiat la finele anului 2016
3. Aprobarea B.V.C. pe anul 2017
4. Descărcarea de gestiune și aprobarea activității consiliului director
5. Alegerea noului Consiliu Director
6. Discuții libere referitoare la ordinea de zi

Intrarea este liberă pentru persoanele interesate.
La fața locul vor fi membrii ai Clubul ce sunt dornici să vă ofere mai multe informații despre activitățile Clubului.

Vă așteptăm,
Consiliul Director al Clubului Monarhiștilor Clujeni

Related Blogs

Leave a Comment

error: Content is protected !!