De mai mulți ani, poate de decenii, împotriva istoriei, ca parte fundamentală a timpului omenirii, sunt aruncate cuvinte de ocară, de dispreț. Din ignoranța sau rea credință, trecutul este redus la stadiul inutilității împovărătoare. Or, încercarea de cunoastere a trecutului, dincolo de a fi o interesantă experiență cultural-estetică, poate îndeplini un rol esențialmente pragmatic: de refondare a premiselor prezentului și a viitorului.

Ca atare, “Povestirile Trecutului dIn Prezent” constituie o intenție de a vorbi și dezbate, în termeni simpli și agreabili, despre fapte ale istoriei și despre felul în care ele au participat sau participă la facerea prezentului.

Pentru anul 2023 avem în vedere desfășurarea a trei asemenea întâlniri cordiale dedicate trecutului din prezent: 1990 – Primăvara de la Bucureşti; Conflictul din Ucraina și implicațiile acestuia pentru România; Șușmanii – Epopeea din inima Apusenilor.

Următorul eveniment!

Evenimentele vor fi organizate de Fundația “Corneliu Coposu”, Fundația “Doina Cornea”, Biserica Greco-Catolică Buna Vestire, Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni.

error: Content is protected !!